Zgłoszenia

  Procedura zgłoszeń:
 • Zawodnik zamierzający wziąć udział w 14. Rajdzie Gdańsk Baltic Cup ma obowiązek prawidłowego wypełnienia zgłoszenia w terminie zgłoszeń oraz umieszczenia w serwisie Inside PZM kompletu (wymaganych) aktualnych załączników
 • Zgłoszenie obejmuje również klasyfikację zespołów sponsorskich, zespołów producentów oraz klasyfikację klubową.
 • Wypełniając zgłoszenie należy wypełnić również kartę wyposażenia bezpieczeństwa osobistego kierowcy i pilota, którą należy przekazać na BK 1

  Zawodnik nie później niż w dniu zgłoszenia do 14. Rajdu Gdańsk Baltic Cup zobowiązany jest umieścić w serwisie Inside PZM następujące, zeskanowane obustronnie w kolorze, aktualne dokumenty:
 • licencję zawodnika oraz licencje kierowców
 • prawa jazdy kierowców
 • międzynarodowe karty zdrowia (MKZ)
 • pisemną (stałą na cały sezon) zgodę macierzystego klubu na starty w zawodach*
 • dowód rejestracyjny pojazdu*
 • polisę ubezpieczeniową pojazdu*
 • * dopuszcza się wysłanie skanu jednorazowej zgody bezpośrednio do Organizatora, podczas wypełniania zgłoszenia na adres: biuro@rajdgdansk.pl

Wyślij swoje zgłoszenie - przejdź do Inside PZM!